/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

THÁNG BA

/Tháng ba gọi dậy tình yêu. Con tim rực lửa sau chiều trộm mưa!/ Thơ ĐTLL
Hôm nay PTT Vương Đình Huệ giải thích việc tăng giá điện trước QH có đọc hai câu thơ trong bài thơ Tháng ba của Đoàn Thị Lam Luyến. Tôi xin đăng nguyên bản bài thơ này để bạn đọc suy ngẫm:

Đoàn thị Lam Luyến

THÁNG BA


Tháng ba đột ngột mưa rào
Để cho em trộm bước vào hồn anh

Một lần ghé dưới mái tranh
Từ nguyên sơ ấy mà thành yêu thương

Vòng tay ai đã chặt hương
Trái na, trái thị trong vuờn chín theo.

Tháng ba gọi dậy tình yêu
Con tim rực lửa sau chiều trộm mưa!

Đ.T.L.L