/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

TẾT TÂY VỀ QUÊ ĐÌNH BẢNG

/Tết Dương lịch sướng mấy Ngài Nhà Nước. Chức quyền cao vui nhậu nhẹt thâu đêm/ Thơ NK
Nguyễn Khôi

TẾT TÂY VỀ QUÊ ĐÌNH BẢNG
                --------
Tết Dương lịch về quê Đình Bảng
Cũng bánh Chưng, giò chả bày ra
- Cô giáo- thím em một tay tất tả
thết anh em Công chức nhà ta...
                     *
Cực đoan là Võ Tòng Xuân - Tiến sĩ
đòi bỏ Tết Ta , theo Nhật đổi đời ?
- Vui gì Tết hoa Đào chưa hé nụ
Vụ chiêm xuân...đâu đã lúc nghỉ ngơi ?
                     *
Tết Dương lịch sướng mấy Ngài Nhà Nước
Chức quyền cao vui nhậu nhẹt thâu đêm
Rượu bạc triệu - tiền Chùa tham nhũng được
Kính Đức Chúa Trời
soi xét
Amen !
----------------
Quê Đình Bảng 1-1-2018