/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

CỔ TÍCH MỚI

/Đêm nằm không thể ngủ. Cổ tích hiện từng dòng/.


Vương Trọng

CỔ TÍCH MỚI


Dê có mảnh vườn nhỏ

Truyền đời từ ông cha
Bốn mùa xanh um cỏ
Đủ nuôi sống cả nhà.

Một hôm Voi nhìn thấy
Thèm nước dãi rỏ ra
Định lao vào để chiếm
Dê đồng lòng xua ra.

Cố mãi không chiếm được
Voi nghĩ kế cầu hoà:
- Đánh nhau là hạ sách 
Ta ăn chung thôi mà!

Gia đình Dê phản đối
Nhưng thủ lĩnh Dê già
Khuyên thần dân tin tưởng
Sáng kiến Bạn đề ra.

Từ đấy trong vườn nhỏ
Ngày qua rồi tuần qua
Có con Voi ăn cỏ
Cùng thành viên Dê nhà.

Giờ loài Dê mới biết
Voi không ăn như mình
Chỉ mươi ngày đến kết:
Cỏ trong vườn sạch tinh.

Chỉ còn trơ lại gốc
Dê không gặm được rồi
Thì bỏ đi nơi khác
Vườn thành nhà của Voi!

Nghe Trung Quốc đề nghị
Cùng khai thác Biển Đông
Đêm nằm không thể ngủ
Cổ tích hiện từng dòng.


THẢO DÂN
Theo Fay vuongtrong