/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 9 - 2018

/Trẻ đua học theo Tây, xăng xái vào Hội nhập. Cho một ngày thành Hổ mọc cánh bay.../ Thơ NK
 CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 9 - 2018
                        --------
*1- Chiến tranh Thương mại nổ tung...
Trung Cộng than " Mỹ đem dao kề cổ" !
Nợ công trên ba trăm phần trăm : nguy cơ vỡ nợ
Xem chừng Bành Trướng sắp thay Vua ?
                            *
*2-Nhân (sự kiện) Tướng Quang - Chủ tịch Nước từ trần
Ngẫm ra : Tướng Giáp (người đầu tiên) phát kiến :
- Mai Dịch không thiêng ...
                                 Xin về quê mai táng .
                             *
*3- Xưa Vua Chúa xây Lăng to để hù dọa dân đen
Nay Bọn trên Tiền xây mộ to để tự tôn vinh, ngạo cùng hậu thế ;
Là cát bụi mà nhiêu khê dâu bể
Facebook nào bịt được miệng Thế gian ?
                              *
*4- Tạ ơn Trời các Siêu Bão kinh hoàng không vào nước Việt !
Bến Việt Nam hội tụ các con tàu
Cầu Bạch Đằng cho Việt Nam cất cánh
Xây dựng các Tập Đoàn cùng bè bạn Mỹ Âu.
                              *
*5- Cách mạng 4.0...Thủ Tướng quyết ra tay
Cây lúa, con Tôm  vào Quy trình Kỹ thuật
Trẻ đua học theo Tây,  xăng xái vào Hội nhập
Cho một ngày thành Hổ mọc cánh bay...
                          -------
              Hà Nội  26- 28/9/2018
Nguyễn Khôi