/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

Chùm tứ tuyệt MỪNG ĐẠI CỒ VIỆT

/Theo chân Bác...Quân dân ta xốc tới. Để muôn đời Đại Cồ Việt xanh tươi/. Thơ K.Ng
Chùm tứ tuyệt
             MỪNG ĐẠI CỒ VIỆT
          (Tặng : Châu Hồng Thủy)
                        -------
*1- Mừng 1050 năm Nước Việt ta Độc Lập
Hùng cứ một phương, xưng Đế vững vàng
Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau Vạn Thắng
Rồng Hoa Lư cất cánh sáng trời Nam.
                         *
*2- Ôi, Đại Cồ Việt - Đinh Tiên Hoàng đại Đế
Nghìn  năm sau con cháu ngẩng cao đầu
Giương cờ đỏ...Hồ Chí Minh quật khởi
Đánh lui bầy Đế quốc...sánh năm Châu.
                          *
*3- Ôi, Đất Nước trải bao phen giặc giã
Xưa 12 Sứ quân, nay "nhóm lợi ích" nhiễu nhương
"Lò bác Trọng" đang bừng bừng rực lửa
Củi gộc Sài Gòn, Đà Nẵng đốt cháy lũ Quan tham...
                          *
*4- ÔI, tham nhũng- giặc nội xâm cực hiểm
Nào Tướng tá Công An với Quốc Phòng (1)
"Thái tử Đảng" một bầy đang "diễn biến"
cho vào "Lò bác Trọng" sớm đi tong...
                          *
5- Mừng Đất Nước anh hùng có Người sáng suốt
Dám ra tay trừ hậu họa giống nòi
Theo chân Bác...Quân dân ta xốc tới
Để muôn đời Đại Cồ Việt xanh tươi.
--------
(1) Một số Tướng tá Cảnh sát, Tình báo  (vụ Vũ Nhôm...), An ninh mạng,
Út Trọc (Cty Thái Sơn- Bộ QP) vừa bị khởi tố...
        Hà Nội 26-4-2018
K.N