/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

CHÙM THƠ THÁNG 3 CỦA KHÔI NGUYỄN

/Đăm đăm đôi mắt dặm trường. Bạn đi... Ba sáu phố phường còn ai?/
CHÙM THƠ THÁNG 3 CỦA KHÔI NGUYỄN

BÀI THƠ CHIA TAY

>    (Đáp thơ Bùi Cửu Trường) *
>                  ------
>    Đùng đùng bão, đùng đùng giông
> Đùng đùng em dỗi, bỏng lòng anh đi
>    Nàng Bân rét rớt bay về
>            Áo đan vừa mặc...
>            buốt tê dặm dài...
>                     *
>    Mưa rào bủa ướt phương trời
> Hạt xiên, hạt đập điếng lời yêu thương
>    Bâng khuâng hai ngả chiến trường
>                  Anh đi
>    Ba sáu phố phường con em !
>        Sơn La,tàn xuân 2018
>             NGUYỄN KHÔI
>                   -------
>
> * Thơ BÙI CỬU TRƯỜNG
>               CHIA TAY
>                  ------
>    ...Dùng dằng gió, dùng dằng mây
> Dùng dằng bạn đấy, ta đây, nẻo về
>       Tháng hai rét lộc còn kia
>                Chia xa ,
>       Lòng lại tái tê rét đài (1).
>                    *
>      Sợi xuân dăng kín nửa giời
> Mưa buông hạt hạt gieo lời nhớ thương
>      Đăm đăm đôi mắt dặm trường
>                 Bạn đi...
>      Ba sáu phố phường còn ai ?
> ------
> (1) Tục ngữ : tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc ,
>                     tháng ba rét Nàng Bân -
>    "Nàng Bân may áo cho chồng/ may ba tháng ròng mới được cổ tay".
>              Hà Nội 19-2-2014
>            BÙI CỬU TRƯỜNG
(Bác sĩ Quân y, bút danh Hạt Cát, con gái rượu Nhà nho tài tử Bùi Hạnh
Cẩn, cháu Nhà thơ Nguyễn Bính).