/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

CHỢT NGHĨ MỘT LẦN QUA BÃI CỌC BẠCH ĐẰNG GIANG

/Nhưng xin chớ lợi dụng niềm tin ngây thơ. Mà kiếm chác. Khi tiền bạc vô luân ứ đầy. Là mất hết nhân tâm!.../ Thơ HC

CHỢT NGHĨ
MỘT LẦN
QUA BÃI CỌC 
BẠCH ĐẰNG GIANG
.

Cọc của cha ông xưa đâu phải cọc phường chèo
Cọc của lòng tự cường tràn đầy khí phách
Cọc của lòng dân cháy bùng "Sát Thát"
Nhấn lũ giặc bạo tàn dưới đáy Bạch Đằng Giang

Bàn cãi về bãi cọc hôm nay chắc phải tốn nhiều trang
Dù nó được phục chế bằng bê tông cốt thép
Thôi thì cứ cho qua
Cái được bây giờ nó gợi lại lòng yêu nước
Nhưng xin chớ lợi dụng niềm tin ngây thơ
Mà kiếm chác
Khi tiền bạc vô luân ứ đầy
Là mất hết nhân tâm!...

16/5/18.
.
Ảnh: Huy Nguyễn

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đại dương, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên
 
Chợ quê bên Bãi cọc