/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

BAN HỒNG: ĐỜI TRONG MƠ?

Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng nguyên TGĐ BHXH Việt Nam cho vay hàng nghìn tỷ trái quy định, làm thất thoát lớn, vừa mới bị bắt (theo VNExpress 10/11/2018)

BAN HỒNG: ĐỜI TRONG MƠ?


Thương dân đen tùng tiệm

Ki cóp kiếm từng đồng
Để nộp tiền bảo hiểm
Cho tổng Ban, tổng Hồng*


Chỉ có trời mới biết

Hàng nghìn tỷ về đâu
Khi "con Giời" đặt bút
Chui túi càn khôn mau


Luật xưa phải tùng xẻo

Còn nay sẽ vào lò
Gieo gió thì gặp bão
Ban Hồng: Đời trong mơ?
__________
*Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng nguyên TGĐ BHXH Việt Nam cho vay hàng nghìn tỷ trái quy định, làm thất thoát lớn, vừa mới bị bắt (theo VNExpress 10/11/2018)

Dân Đen