/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

XUÂN MẬU TUẤT

/Hoa đào ửng má tháng giêng. Mắt chiều thuở ấy liêng biêng gọi mời!/ thơ NT

XUÂN MẬU TUẤT

.

Tết về bẽn lẽn nắng vàng

Tóc xuân ai chải điệu đàng hồn thiêng

Hoa đào ửng má tháng giêng

Mắt chiều thuở ấy liêng biêng gọi mời!
.Xuân Mậu Tuất
.