/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

XOÀI NON

/Có chàng quân tử mến thương. Thò tay định hái, vấn vương… lại dừng?/ thơ NT
XOÀI NON
.
Xoài non đang trĩu trên cành
Như trăng mùng tám còn xanh nõn nường
Có chàng quân tử mến thương
Thò tay định hái, vấn vương… lại dừng?
.
Khu đô thị Vịn Hòm 25/V/2021
Ngọc Tô 
.

Có thể là hình ảnh về đang đứng, cây, đường phố và đường