/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

TÌNH CHÍ PHÈO

/Rót cả mong manh. Vào đêm tức thở. Rót cả chông chênh. Vào tình muôn thuở./ Thơ Thi An

TÌNH CHÍ PHÈO


Tay cầm chuếnh choáng

Vít lả tre làng
Ngật ngừ năm tháng
Kiếp đời bứa ngang


Theo vườn chuối hoang

Bên bờ thương nhớ
Nghiêng giấc mơ màng
Trăng non hơ hớ...


Ninh nhừ ý nghĩ

Nấu bát cháo hành
Tâm hồn Thị Nở
Khoảng trời biếc xanh


Rót cả mong manh

Vào đêm tức thở
Rót cả chông chênh
Vào tình muôn thuở.

Thi An