/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

NGƯỜI QUÊ NAY CHẲNG GIỐNG AI?

Con đường từ dạ dày tới nghĩa địa của chúng ta chưa bao giờ ngắn và dễ dàng đến thế

Ngọc Tô

 

NGƯỜI QUÊ NAY CHẲNG GIỐNG AI?

 . 

Người quê chân mộc thật thà

Hai sương một nắng câu ca ngàn đời

Phần mình đắng đót, thiu ôi

Còn bao ngon ngọt dành nơi phố phường...
 

Nhưng giờ gió đã đổi phương

Đất lề quê thói nhún nhường ngoại lai

Người quê nay chẳng giống ai

Đầy vườn quả chín vương hoài thuốc sâu

Ngoài đồng có mấy sào rau

Thửa phun thuốc bán, còn đâu để dùng

Thức ăn tăng trọng ngợp vùng

Các loài súc vật... đùng đùng lớn nhanh

Ruộng sâu rau muống muốn xanh

Tưới ít luyn thải là thành non tơ

Đất quê ô nhiễm không ngờ

“Sống dai như đỉa” bây giờ còn đâu?

Chân quê gợi nhớ mà sầu

Người quê giờ đã làm giàu khác xưa...

 

Ung thư như nấm sau mưa

Ra đồng lũ lượt* nằm chờ trăng lên.
__________ 

* Con đường từ dạ dày tới nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ ngắn và dễ dàng đến thế (Lời của một đại biểu Quốc hội khóa VIII)

.
CHÚ THÍCH:

Có một thày thuốc đã comment với chúng tôi rằng: Tình trạng giết người không dao này nhỡn tiền! Ở Viện K đông đến mức 5 - 6 bệnh nhân ung thư nằm 1 giường. Trẻ nhỏ cũng bị ung thư thật đáng thương!
Thay vì "Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh" nên cho toàn dân học Vệ sinh an toàn thực phẩm để chống căn bệnh nan y. Ung
 thư tác hại đến giống nòi, gây khánh kiệt kinh tế, gia đình và đất nước dần dần!
Nguyên nhân sâu xa do hóa chất từ Trung Quốc tràn sang. Như một cuộc chiến tranh hóa học... không tuyên bố...