/Mùa hạ ve kêu như tiếng kèn vang vọng Bông giềng vườn hé ủ một trưa say/ Thơ Vũ Châu Phối.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

NGHỊCH LÝ!

/Ngày xưa cướp của nhà giàu. Chia cho bần, cố ao sâu ruộng vườn/ NT

NGHỊCH LÝ!
 

Ngày xưa cướp của nhà giàu
Chia cho bần, cố ao sâu ruộng vườn
 

Ngày nay cướp của tá điền
Dâng cho tỷ phú có huyền thoại không?
.


Ngọc Tô