/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

KIẾP “GIỜI ĐÀY”

/Lửa thiêu, ngoảnh mặt vẫn cười. Cháy mình theo gió lên trời... làm thơ.../ Thơ NT

Ngọc Tô

KIẾP “GIỜI ĐÀY”

       Tặng bạn thơ NTT

 

 

Hai ta sinh kiếp “Giời đày”

Xác đêm ăm ắp, xác ngày lưa thưa

 

Muốn tìm cảm xúc trong mơ

Xây lầu hạnh phúc bên bờ dương gian

 

Lang bang dọc cánh đồng hoang

Nhặt từng bóng chữ miên man xa vời

 

Lửa thiêu, ngoảnh mặt vẫn cười

Cháy mình theo gió lên trời... làm thơ...
 

    Nghĩa Xá, ngày 05/XII/2016