/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

KHOẢNH KHẮC GIAO MÙA

/Rót vào bất chợt. Khoảnh khắc giao mùa. Màn đêm nhung mượt. Mơ tìm trong mơ!/ Thơ NT

Ngọc Tô

KHOẢNH KHẮC GIAO MÙA

 

Có một câu thơ

Nửa đời đẽo gọt

Chữ dại nằm chờ

Chữ khôn trôi tuột

 

Có chiếc bùa yêu

Nửa đời tìm kiếm

Chữ khờ bám theo

Chữ tình tan biến

 

Có giấc mơ hoa

Nửa đời gom nhặt

Dạt chân trời xa

Biệt tin bằn bặt

 

Rót vào bất chợt

Khoảnh khắc giao mùa

Màn đêm nhung mượt

Mơ tìm trong mơ!

      Cuối thu năm 2000