/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

HOA ĐÀO ỬNG MÁ THÁNG GIÊNG

/Hoa đào ửng má tháng giêng. Bùa xuân ai thả ngả nghiêng đất trời?/ Thơ TNT

Tô Ngọc Thạch

HOA ĐÀO ỬNG MÁ THÁNG GIÊNG


Xuân về bẽn lẽn nắng vàng

Tóc xuân chải chuốt điệu đàng hồn thiêng


Hoa đào ửng má tháng giêng
Bùa xuân ai thả ngả nghiêng đất trời?

TNT