/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

GỬI VỀ VĨNH TIẾN - VĨNH BẢO?

/Tên Am*** cụ Trạng đặt cho. Cớ sao lại bỏ… không ngờ Vĩnh ơi?/ Thơ NT

GỬI VỀ VĨNH TIẾN - VĨNH BẢO?

 

Tôi đi bới gió heo may

Thân cò lặn lội đêm ngày tìm tên

 

Làng Am mười bảy* kết duyên

Bởi thế tên gọi liên miên theo chồng

 

Làng Am mười tám bềnh bồng

Dạt về mảnh đất Nam Phong** quê người

 

Giờ còn một quãng phần đời

Gỡ bao tơ rối xa vời vợi xưa

 

Tên Am*** cụ Trạng đặt cho

Cớ sao lại bỏ… không ngờ Vĩnh ơi?

__________

*Làng Vạn Am, sau khi dân bỏ nghề chài lưới lên bờ thì chuyển thành Vạn Tuyền, từ thời Thiệu Trị chuyển thành Vạn Hoạch

**Làng Mai Am bị lở hết sang bên bờ Hữu nay là thôn Nam Phong, xã Kiến Thiết, Tiên Lãng

***Tiên Am và Bào Am bị mất tên, được thay là các thôn 3, 4, 2, 5, 1

NGỌC TÔ