/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

EM TÔI CHỚM TUỔI TRĂNG TRÒN

/Xóm nghèo sau lũy tre làng. Phải chăng là giấc mộng vàng tình duyên?/ Thơ NT

Ngọc Tô


EM TÔI CHỚM TUỔI TRĂNG TRÒN

 

Em tôi chớm tuổi trăng tròn

Vượt qua dông bão kết hôn xứ Hàn

 

Tưởng rằng tới chốn giàu sang

Quần là áo lượt bạc vàng xông xênh

 

Mai ngày hái giấc mơ xanh

Ai ngờ đắng đót chông chênh kiếp người

 

Quay đi vướng núi bời bời

Trở về mắc cạn sông nơi quê mình

 

Em ngồi bện những lênh đênh

Buộc thuyền không đáy vào ghềnh thác oan

 

Xóm nghèo sau lũy tre làng

Phải chăng là giấc mộng vàng tình duyên?

 

XII/2012