/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

ĐỪNG BAY ĐỪNG LIỆNG TUYẾT ƠI

/Đừng xoay. Buốt thót tháng năm. Chênh vênh chiều đổ lặng thầm vào mơ/ Thơ Ngọc Tô

Ngọc Tô

ĐỪNG BAY ĐỪNG LIỆNG TUYẾT ƠI

 

Đừng bay. Đừng liệng tuyết ơi

Đòng đưa chi nữa mà  mời mọc nhau

 

Đừng chao. Đừng xoáy nỗi đau

Nắng xưa đã tắt úa nhàu tình ta

Đừng quay. Thôi nhé ngân nga

Vòng luân hồi nhớ la đà hoàng hôn

 

Đừng rây. Nhầu nhĩ vạt  buồn

Mệt nhoài ký ức cội nguồn xa xăm

 

Đừng xoay. Buốt thót tháng năm

Chênh vênh chiều đổ lặng thầm vào mơ

 

Đừng rơi. Phai mái tóc chờ

Giá băng ngày ấy tràn bờ sang nhau.

 

Barnaul - Altai, 1/I/ 1987