/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

BỖNG DƯNG NHẬN ĐƯỢC THIẾP HỒNG

/Tô về bến Đợi chênh chao. Lỡ duyên tự dắt bóng vào chiều xưa?/ Thơ TNT

Tô Ngọc Thạch

BỖNG DƯNG NHẬN ĐƯỢC THIẾP HỒNG

 

Chùng chình ngồi tước thời gian

Sợi dài sợi ngắn sợi giàn giụa xanh

 

Sợi buồn vò rối tơ tình

Còn bao ngang dọc rỗng rênh cõi lòng 

 

Bỗng dưng nhận được thiếp hồng

Nỗi buồn ngằn ngặt mênh mông xé cào

 

Tôi về bến Đợi chênh chao

Lỡ duyên tự dắt bóng vào chiều xưa?

 

1991