/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Tin trong Nước

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

Từ khi gửi tác phẩm cho NXB đến nay đã gần một năm, giờ mới biết được đứa con tinh thần của mình...

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

.

       Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam (1957 – 2017), đồng thời thực hiện kế hoạch sách Nhà nước đặt hàng (2016) hàng năm, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn tiến hành nghiên cứu, hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu văn học để giới thiệu một số tác phẩm, tác giả văn học Việt Nam đương đại cùng bạn đọc.

        Quan điểm lựa chọn và đánh giá của Nhà Xuất bản Hội Nhà văn thể hiện trên các tiêu chí: Trước hết là chất lượng nội dung tư tưởng, phải hướng đến mục tiêu xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp đổi mới đất nước. Và xây dựng bản lĩnh nhân cách văn hóa con người Việt Nam nhuần nhuyễn về tính dân tộc và tính nhân loại. Và hơn hết là sự nghiệp giải phóng con người, vì con người, vì một nền văn hóa nhân văn và tiến bộ. Về hình thức nghệ thuật phải phong phú, đa dạng về đề tài phản ánh cuộc sống mới của nhân dân lao động trên tất cả vùng miền của Tổ quốc. Ưu tiên cho những cách viết mới, cách thể hiện văn bản nghệ thuật ngôn từ theo nhiều hình thức nghệ thuật, nhiều loại hình lý thuyết (đối với các tác phẩm nghiên cứu LLPB). Mặt khác chú trọng ưu tiên cho các tác giả có thâm niên lao động sáng tạo nghệ thuật, cống hiến cho sự nghiệp văn học nghệ thuật của đất nước.

       Xuất phát từ những ý tưởng trên và được sự đồng ý phê chuẩn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền 2016, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn quyết định công bố và giới thiệu cùng bạn đọc các tác phẩm, công trình của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình sau: Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Khắc Trường, Đào Bá Đoàn, Nguyễn Phan Hách, Dương Hướng, Trần Quang Quý, Mai Văn Phấn, Lê Huy Quang, Trần Quốc Thực, Nguyễn Trác, Mai Phương, Tùng Linh, Tô Ngọc Thạch, Thạch Quỳ, Trần Chinh Vũ, Phạm Ngọc tiến, Đỗ Bảo Châu, Ngô Xuân Hội, Đỗ Thị Hiền Hòa, Anh Chi, Ngô Thị Kim Cúc, Thái Chí Thanh, Biachs Ngân, Thái Bá Lợi, Vũ Hồng, Hồ Sỹ Bình, Phạm Sông Hồng, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Anh Thư, Đỗ Lai Thúy, Hồng Diệu, Phạm xuân Nguyên….
.


.


Ảnh bìa (Thiết kế do Văn Sáng) tác phẩm của Ngọc Tô.