/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

GÓC SỞ KHANH

Khi sao phong gấm rủ là?. Giờ sao tan tác như hoa giữa đường (Truyện Kiều)

Thi An

 

GÓC SỞ KHANH

 

Ngất ngơ

Trong công viên Nguyễn Du

 

Tôi hỏi chàng Thúc:

- V­ườn Hoạn Thư­ đâu?

Thúc Sinh buồn rầu:

- “Giờ sao tan tác..."*

 

Tôi hỏi chàng Kim:

- Vư­ờn Thúy Vân đâu?

Kim Trọng âu sầu:

- Hoa xưa chết hết...

 

Tôi hỏi Tú Bà:

- Vư­ờn Thúy Kiều đâu?

Tú Bà...

         ... cười tít

 

Chợt biết mình...

lạc góc Sở Khanh.

__________

* "Khi sao phong gấm rủ là?
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường" (Truyện Kiều)

(Trích từ tập thơ Bước nắng - NXB HNV 2005)