/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

ĐỜI TÔI!

/...Tôi nằm toàn những mơ hoa. Đến khi tỉnh giấc chỉ là hư không./ Thơ NgT

ĐỜI TÔI!

 

Đời tôi thôi chẳng còn gì

Xe thì đi mượn, vợ thì ngoại cho

 

Mấy con đứa ngẩn đứa ngơ

Sống dưới mặt đất toàn mơ trên trời

 

Anh em mỗi đứa một nơi

Đứa trèo cây khế, đứa ngồi gốc đa

 

Đêm nằm toàn những mơ hoa

Đến khi tỉnh giấc chỉ là hư không.

(Ngọc Tô)