/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

BÁC THEO CÁNH HẠC VỀ TRỜI ĐẦY THU...

Bài thơ viết đã khá lâu, nhưng nay nhân ngày giỗ và kỷ niệm 100 năm ngày sinh bác Nguyễn Văn Phàm, người chủ tịch xã An Hòa đầu tiên từ sau CM tháng 8 năm 1945, tongocthach.vn giới thiệu cùng bạn đọc.BÁC THEO CÁNH HẠC VỀ TRỜI ĐẦY THU...           

            
                Kính viếng hương hồn bác Nguyễn Văn Phàm
.

 


Con về đã muộn mất rồi

Bác theo cánh hạc về trời đầy thu...*

 

Cuộc đời ngắn tựa lời ru

Mới vừa sáng đã tối mù mịt đêm

 

Nỗi buồn nối tiếp buồn thêm

Bão dông nối tiếp triền miên bão lòng

 

Con đi trăm núi ngàn sông

Cũng không qua nổi cầu Không** quê mình

 

Những lời bác nhủ ân tình

Gạn từ vỉa đất ngọt lành quê hương

 

Nhẹ tênh con bước trên đường

Hoàng hôn nhuốm đỏ phong sương tháng ngày

 

Câu thơ quặn thắt hao gầy

Chúc Người yên giấc nơi đầy bóng thu.

__________

* Bác mất vào mùa thu Nhâm Tuất
**Cầu từ Nội Tạ xuống Tạ Ngoại, An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.


                       Ngọc Tô