/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

VỢ MÌNH

/Chợt trông cứ tưởng Ô sin. Té ra mẹ hĩm...càng nhìn càng thương/ Thơ NK
Nguyễn Khôi

VỢ MÌNH
                 

Chợt trông cứ tưởng Ô sin
Té ra mẹ hĩm...càng nhìn càng thương

Vợ người váy ngắn ngát thơm
Vợ mình quần lửng phơi rơm, băm bèo

Vợ người ngực nở phiêu diêu
Vợ mình vú thõng tong teo với mình

Hết thời tươi, quá thời xinh
Mái gianh bếp lửa ân tình ngày đêm

Thân thương một tiếng gọi "em"...
                  ------
           Quê 8/3 - NK