/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

QUỐC CA NAY CÓ PHÉP

Theo tôi bài hát do ai sáng tác thì người đó có quyền, sao lại do một cơ quan quản lý văn hóa cho phép. Kể cũng lạ đời??????

QUỐC CA NAY CÓ PHÉP

Nguyễn Duy Xuân

 
 
Tiến quân ca là lời non nước
Là hồn thiêng dân tộc mấy ngàn năm
Bác Hồ chọn
Quốc hội biểu quyết
Làm Quốc ca của nước Việt Nam
 
Bảy mươi hai năm qua
Mỗi lần Quốc ca cất lên
Cả triệu người nghiêm lặng
Biết bao lần hùng tráng tiễn người ra trận
Vì tự do, độc lập nước non
Biết bao lần ngân vang trên đấu trường quốc tế
"Đoàn quân Việt Nam..."
 
Quốc ca đã thấm vào tim
Bao thế hệ người Việt Nam yêu nước

Vậy mà
Chuyện lạ có thật
Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa cấp phép
Tiến quân ca được hát tự do (!?)
Cả nước sững sờ
Người người ngơ ngác
Khá khen thay cái cục
Chỉ tương đương một hòn
Dám làm điều vô luân
Đứng trên cả Nhân Dân, Quốc hội
Tự cho mình cái quyền vô lối
 
Than ôi
Những kẻ đầu đất ngồi ghế cao
Giam mình trong phòng lạnh
Phán như thánh
Són ra những văn bản khẳm mùi
Xót xa thay tiền thuế của dân
"Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng..."
Quét phăng những kẻ vô công rồi nghề!
 
21-5-2017
Theo trannhuong.net