/Ví bằng về được tuổi anh. Tôi mang bán cả kinh thành chuộc yêu/ Thơ Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

QUAN TRÍ

/Quan trí thời nay vậy. Đâu chỉ một vị này!/ Thơ VT

QUAN TRÍ

Trước khi muốn dạy người
Thì tự mình phải học
Đừng nghĩ đã "con trời"
Thì nói sao cũng được!

Phải nhớ CỌC khác CỘT
HƯNG ĐẠO khác NGÔ QUYỀN
Xin đừng nói huyên thiên
Một khi chưa thấu đáo.

Mỗi lần lên giảng đạo
Xin quan nhớ cho rằng
Thính giả ngồi trong phòng
Khối người thầy mình đấy.

Quan trí thời nay vậy
Đâu chỉ một vị này!

16-8-2018
THẢO DÂN
.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Theo faccebok của nhà thơ Vương Trọng