/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

QUAN TRÍ

/Quan trí thời nay vậy. Đâu chỉ một vị này!/ Thơ VT

QUAN TRÍ

Trước khi muốn dạy người
Thì tự mình phải học
Đừng nghĩ đã "con trời"
Thì nói sao cũng được!

Phải nhớ CỌC khác CỘT
HƯNG ĐẠO khác NGÔ QUYỀN
Xin đừng nói huyên thiên
Một khi chưa thấu đáo.

Mỗi lần lên giảng đạo
Xin quan nhớ cho rằng
Thính giả ngồi trong phòng
Khối người thầy mình đấy.

Quan trí thời nay vậy
Đâu chỉ một vị này!

16-8-2018
THẢO DÂN
.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người


Theo faccebok của nhà thơ Vương Trọng