/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

NGÕ NHỎ

Còn đâu ngõ nhỏ em phơi thóc. Hong cả tình anh trên lũy tre Thow NK
NGÕ NHỎ
 
"Còn đâu ngõ nhỏ em phơi thóc
Hong cả tình anh trên lũy tre"
               ------


Ngõ nhỏ
         thuôn thuôn
                     rặng xoan
gốc khế
Áo nâu non em gánh thóc về
Con Vàng Anh bên thềm thóc mách
lũ Cò con ngóng mẹ mé bờ tre...
Ngõ nhỏ
         đêm buông
                     Trăng non lấp ló
Anh ngồi hóng gió
                      thổi sáo vi vu...
để ai nghe "khúc Trương Chi" tình tứ
Ngoài bến sông thuyền đậu lắng sương mờ...
Ngõ nhỏ
           anh đi...
Ngày về lại
Chẳng còn ai đứng bên giậu đợi người
-Cô ấy lấy chồng trên phố chợ
Ngõ nhỏ
im lìm
Gió rong chơi...
          ---- 
Quê Bắc Ninh 1/1/2012
      NGUYỄN KHÔI