/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

MỘ CỦA NHÀ VĂN

/Người đang kể chuyên đời bao số phận. Thoáng mỉm cười mà chứa đủ nỗi đau./ Thơ NK
 MỘ CỦA NHÀ VĂN
      ( Tặng : Trần Hoài Dương)
                      ------
Mộ của Nhà văn táng vào Tác phẩm
Nhân vật múa may khóc khóc cười cười
Trên sân khấu Nhà văn là Đạo diễn
Thế sự thăng trầm gầm réo cuốn trôi...
                       *
Nhớ Hugo tìm "Những người khốn khổ"
Balzac ư? - kiếm "Miếng da lừa"
Thăm Nguyễn Du vào Truyện Kiều mà nhớ
Vô gia cư hỏi bác Tản Đà...
                        *
Tên của Nhà văn in hằn Tác phẩm
Di ảnh Nhà văn hiện góc bìa sau
Người đang kể chuyên đời bao số phận
Thoáng mỉm cười mà chứa đủ nỗi đau.
                       -------
               NGUYỄN KHÔI
      trích tập thơ "Chiều phố Vọng"/2011
              Hà Nội 5-10-2017
     Kính bạn Bích Thủy : Nguyễn Khôi