/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

MẸ TÔI NGỒI BÁN NGÔ RANG

/Đếm đong đầy đặn thật thà. Chợ trưa cố nhặt lấy ba, bốn hào/ Thơ NXĐ

Nguyễn Xuân Đóa
.
MẸ TÔI NGỒI BÁN NGÔ RANG

 

Mẹ tôi ngồi bán ngô rang

Cơm chưa một hạt đói vàng mắt ra

 

Đếm đong đầy đặn thật thà

Chợ trưa cố nhặt lấy ba, bốn hào

 

Chạnh thương hạt bắp nghẹn ngào

Trong tôi sâu thẳm chênh chao nỗi niềm.
.

Nhân lần thứ 16 ngày giỗ Mẹ
23/05/2012