/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

GỬI EM - ngày “cá tháng tư”

/Chị lấy chồng vào ngày “cá tháng tư”. Bởi tình yêu không lọc lừa dối trá. Hoa đến thì em ơi hoa phải nở.../

GỬI EM - ngày “cá tháng tư”
Chị lấy chồng vào ngày “cá tháng tư”?

Sao em hỏi chị điều khó nói

Cuộc sống thật đùa giả chân gian dối

Có lẽ nào không thắm trái tim yêu!

Hoa đến thì sớm nở chiều tàn

Thương dế nhỏ ngây thơ chị khóc

Thương mẹ tảo tần chảy xuôi nươc mắt

Nhớ cỗ chuyền, cầu nối tuổi hoa niên

Dẫu mai này bề bộn lo toan

Sao em nỡ nói dòng trong dòng đục

Xưa mẹ cha ta một đời khó nhọc

Hoa bưởi, tầm xuân, tím biếc vườn cà

Chị lấy chồng vào ngày “cá tháng tư”

Bởi tình yêu không lọc lừa dối trá

Hoa đến thì em ơi hoa phải nở

Nắng cuộc đời đâu thiếu được sắc hương

 Trần Vân Hạc