/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

Gió bụi chông chênh

/không thể làm thềm rêu, không thể làm bậc cửa. thì cam lòng làm tất cả… những mong manh!/ Thơ ĐTTV

Gió bụi chông chênh của ĐINH THỊ THU VÂN nếu có kiếp sau, em xin làm bậc cửa

làm thềm rêu, lặng lẽ đợi chân người

làm trang sách giấu một tờ thư cũ

anh bỏ quên trong góc vắng lâu rồi!

 

nếu có kiếp sau, em xin đừng nước mắt

một ngày thôi, đừng quạnh quẽ lúc yêu người

xin một ngày ràng buộc với em thôi

thôi đơn chiếc giữa đêm dài khuya khoắt

 

một ngày giữa cuộc đời, một ngày trên trái đất

xin cận kề chồng vợ sắt son

một ngày ngọt bùi chung mưa chung nắng

bếp lửa anh nhen ấm áp mặn nồng

 

có kiếp sau không anh, câu hỏi quạnh lòng

chỉ có kiếp này thôi, kiếp này thôi, không thể khác

không có kiếp nào cho chúng mình chung nhau lo lắng

không có kiếp nào chung gối chung chăn

 

không có kiếp sau, nên bao yêu mến kiếp này

em gom góp trao anh, mong đầy thương vẹn nhớ

không thể làm thềm rêu, không thể làm bậc cửa

thì cam lòng làm tất cả… những mong manh!

 

Thì cam lòng làm gió bụi chông chênh…

 ĐTTV