/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

ĐÁ ƠI

/Nghĩ cho cùng . Mọi cuộc chiến tranh . Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…/ Thơ ND
Hiện nay cuộc chiến tranh có thể xảy ra giữa Mỹ và Triều Tiên, tôi xin gửi tới độc giả bài thơ ngắn của Nguyễn Duy với câu kết khá xúc tích "Nghĩ cho cùng. Mọi cuộc chiến tranh. Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…"
.

ĐÁ ƠI
.

Ta mặc niệm trước Angkor đổ nát 
đá cũng tàn hoang huống chi là kiếp người 
Đá ơi 
xin tạc lại đây lời cầu chúc hoà bình 
Nghĩ cho cùng 
Mọi cuộc chiến tranh 
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại…

Nguyễn Duy
Theo Thivien