/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

Cơn mơ đêm trước Khau Vai

/...Châm hương, lửa bén, giật mình. Lệ còn đẫm gối. Ồ! Hình như mơ?.../

Nguyễn Thanh Tuyên

Cơn mơ đêm trước Khau Vai

Đâu ngờ vội vã chia ly.

Nỗi niềm kẻ ở người đi quặn lòng

Hàng mi âng ấng lưng tròng

Bầu trời nặng trĩu ròng ròng sợi mưa

Ơi người khăn gói gió đưa

Ấm êm khuya khoắt nhặt thưa vắn dài

Hồn mình thế chấp cho ai

Hằng mong phiên chợ Khau Vai tới gần

Đốt tay bấm được mấy lần

Bù trì sao đặng nửa phần xa xôi

Em vừa chợp mắt người ơi

Tri âm thoắt đã thành người thiên thu

Âm dương đôi ngả, cho dù

Tình riêng trọn gói phiêu du với tình

Châm hương, lửa bén, giật mình

Lệ còn đẫm gối. Ồ! Hình như mơ ?

Nóng lòng đợi sáng, a lô :

“Anh ơi sợ lắm! ”

Bài thơ chào đời.

N.T.T