/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

BIỂN VÀ EM của Văn Đắc

/...Em cầm gió mặn đi xa. Để cho biển chết trong da thịt người.../

Văn Đắc

 

BIỂN VÀ EM

 

Biển chiều vừa mấp mé chân

Sáng ra biển đã khuất tầm tay ta


Em cầm gió mặn đi xa

Để cho biển chết trong da thịt người


Loanh quanh vạch áo tìm lời

Áp tai nghe sóng rối bời ngực em.
 

Sầm Sơn 29/02/2012