/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

VĨNH BẢO - BƯỚC CHÂN ĐI DỌC THỜI GIAN

Lịch sử huyện Vĩnh Bảo hơn 2.000 năm gói gọn trong 30 câu lục bát.

VĨNH BẢO - BƯỚC CHÂN ĐI DỌC THỜI GIAN

(Lịch sử huyện Vĩnh Bảo hơn 2.000 năm gói gọn trong 30 câu lục bát)

.

Bước chân đi dọc thời gian

Từ ngày khai khẩn đất hoang diệu huyền

Thời Hùng(1) thuộc bộ Dương Tuyền

Thời Tần(2): Tượng Quận công điền xác xơ

Thời Hán(3): Giao Chỉ bơ vơ

Đinh - Tiền Lê(4) thật mộng mơ châu Hồng

Lý – Trần(5) Hồng Lộ trùng phùng

Cuối triều đều đổi thành cùng Hải Đông

Quý Cao(6) sóng vỗ mênh mông

Bóng xưa lỵ sở bềnh bồng xuyên đêm

Thời Minh(7) thuộc phủ Tân Yên

Chàng màng Đồng Lợi(8) xe duyên gọi mời

Lê Sơ(9): Nam Sách ra đời

Gia - Thanh - Tứ - Vĩnh(10) cùng vời vợi ru

Quang Thuận thập niên(11) say sưa

Hải Dương thay thế bến bờ thừa tuyên

Hết thừa, xứ, trấn… triền miên

Tỉnh Đông(12) từ đó giữ nguyên tên mình

Hạ Hồng bạn gái rập rình

Năm Nhâm Ngọ(13) “chết” bởi tình Ninh Giang

Tứ - Vĩnh duyên bén ngỡ ngàng

Mùa thu Mậu Tuất(14) trình làng xe tơ

Ngũ niên Tự Đức(15) bất ngờ

Ninh kiêm nhiếp Vĩnh ngác ngơ lối về

Nỗi lòng man mác chiều quê

Vấn vương Đông Tạ(16) bến mê rối bời

Nhâm Thìn(17) day dứt ngậm ngùi

Bỏ Hải yêu Kiến sụt sùi nhớ mong

Nhâm Dần(18) về với chàng Phòng

Ước gì đầu bạc răng long trọn đời?

__________ 

Chú thích: (1) 2879 TCN – 258 TCN; (2) 221 TCN – 207 TCN; (3) 206 TCN – 220; (4) 970 - 1009; (5) Lý: 1010 – 1225, Trần: 1226 – 1400; (6) Lỵ sở lộ Hồng là trang Thanh Xuyên, thời Trần là trang Dậu Xuyên, nay là phố Quý Cao, h. Tứ Kỳ; (7) 1400 – 1427 thời kỳ thuộc Minh; (8) Đồng Lợi là tiền thân của Vĩnh Lại; (9) Năm 1466 vua Lê Thánh Tông đặt thừa tuyên Nam Sách; (10) Gia Lộc, Thanh Miện, Tứ Kỳ và Vĩnh Lại thuộc thừa tuyên Nam Sách; (11) 1469; (12) Tỉnh Đông, xứ Đông là Hải Dương; (13) Năm 1822 Ninh Giang thay Hạ Hồng, còn Bình Giang thay Thượng Hồng; (14) Năm 1838 h. Vĩnh Bảo ra đời gồm 5 tổng h. Tứ Kỳ và 3 tổng h. Vĩnh Lại; (15) Năm 1852 phủ Ninh Giang kiêm nhiệm huyện lỵ Vĩnh Bảo; (16) Huyện lỵ Vĩnh Bảo; (17) Cuối 1952 Vĩnh Bảo tách từ tỉnh Hải Dương về tỉnh Kiến An; (18) Cuối 1962 tỉnh Kiến An và thành phố Hải Phòng tái hợp.

 NGỌC TÔ