/Lẽ đời thấu hết nông sâu. Chén vui chưa cạn chén đau đã đầy./ Thơ Võ Văn Trực

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

DƯỜNG NHƯ TÔI BỊ BỎ BÙA?

/Dường như tôi bị bỏ bùa. Biển tình bừng giấc như vừa chớm yêu…/ Thơ NADƯỜNG NHƯ TÔI BỊ BỎ BÙA?

                                 Gửi T.

.

Tình cờ gặp đóa hoa may

Gió đồng hây hẩy ngây say theo cùng

 

Nấp sau tà áo thập thồng

Xuân khe khẽ thở núm hồng đào tơ

 

Kìa đôi con mắt đòng đưa

Làm dông bão nổi cơn mưa trái mùa

 

Dường như tôi bị bỏ bùa

Biển tình bừng giấc như vừa chớm yêu…

 

                      XI/2007

Ngọc Ân