/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

GÓC VUI

TỨ VẬT HUYỆN NGHI DƯƠNG (CHUYỆN VUI)

Từ trước năm 1469, huyện Nghi Dương thuộc huyện An Lão cổ. Từ năm 1469 đến năm 1925 là huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn,...

          TỨ VẬT HUYỆN NGHI DƯƠNG (CHUYỆN VUI)
.
       Từ trước năm 1469, huyện Nghi Dương thuộc huyện An Lão cổ. Từ năm 1469 đến năm 1925 là huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, từ 1837 huyện này thuộc phủ Kiến Thụy, tỉnh Hải Dương. Từ 11/09/1887 thuộc tỉnh Hải Phòng, từ 1898 thuộc tỉnh Phù Liễn, từ 1906 tỉnh Phù Liễn đổi thành tỉnh Kiến An. Từ năm 1925 đến năm 1945 là phủ Kiến Thụy, tỉnh Kiến An. Sau năm 1945 thì phủ Kiến Thụy đổi thành huyện kiến Thụy thuộc tỉnh Kiến An. Ngày 20 tháng 10 năm 1962 thì tỉnh Kiến An và thành phố Hải Phòng hợp nhất. Chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc “Tứ vật” của huyện Nghi Dương:
1- Vật hành Đại Trà lộ (勿行大茶路), không nên đi vào con đường xã Đại Trà, tổng Đại Trà (khu vực miếu ông Hổ) vì hay bị cướp giật. Nay thuộc xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy.
2- Vật thú Trà Hương thê (勿娶茶芗妻), không nên lấy vợ ở xã Trà Hương (sau là Trà Phương), tổng Trà Hương, vì con gái thường trăng hoa, kiêu kỳ, nhà gái thách cưới cao. Địa danh này nay thuộc xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy
3- Vật ẩm Nãi Sơn tửu (勿飲乃山酒), không nên uống rượu
của xã Nãi Sơn, tổng Nãi Sơn, vì chất lượng kém, thường bị pha thêm lấy số lượng. Địa danh này nay thuộc xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy
4- Vật giao Kim Đới hữu (勿交金帶友), không nên giao tiếp
với dân làng Ngò, làng Mẹm, tổng Văn Hòa vì thường lý sự, hai mặt. Địa danh này nay thuộc xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy
.
Ngọc Tô sưu tầm
.